^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nan Jing 2

知心园长

1.问:幼儿回家以后会发脾气如何处理

答:当孩子发脾气时,家长先不要去管他,让他把脾气发出来,然后再去安抚,并讲清道理。如果孩子哭闹得异乎寻常,家长要主动与老师沟通一下。

阅读更多

南希学校

                  

Copyright 2013  Nancy Educaion